కొబ్బరి నీళ్లు

  • Life StylePhoto of పరగడుపున కొబ్బరి నీళ్లు

    పరగడుపున కొబ్బరి నీళ్లు

    సాధారణంగా కొబ్బరినీళ్లని వేసవి కాలంలో ఎక్కువగా తాగుతాం. వేసవి అంతే గుర్తొచ్చేవాటిలో కొబ్బరి బొండం ఒకటి. కొబ్బరి నీళ్లలో ఎన్నో ఔషధ గుణాలున్నాయని నిపుణులు చెపుతున్నారు. కొబ్బరి…

    Read More »
Back to top button
Close